När: lördag 27 juli kl 10:00-16:00
Tid: heldagsaktivitet
Var: Tider för buss meddelas senare
Pris: 350 kr för medlemmar.
Anmälan: Senast den 20 juni.
på 0303-175 23
eller anmalan.srfksot@gmail.com Tänk på att anmälan är bindande, Uteblir du utan giltigt läkarintyg så debiteras du föreningens kostnad.
Betalning: oss tillhanda senast 20 juni på BG 610-0473 eller swish 1233127214. Märk betalningen med namn+aktivitet
Övrigt: Uppge om du har behov av ledsagning. S/S Bohuslän byggdes 1918 och är inte Handikappanpassad med avsaknad av trösklar och gångvän-liga trappor. fyra steg när du går av båten i Marstrand och sju steg för att ta dig mellan övre och nedre däck där toaletterna finns. Ledarhundar är välkomna ombord. Vår förening chartrar inte S/S Bohuslän utan åker med på en ordinarie Marstrandstur.