När: Söndag 30 juni

Tid: kl 10:00-13:00

Var: Villa Vanahem, Österbergsväg 1, 444 48 Stenungsund

Pris: Gratis

Anmälan: Senast den 20 juni.

på 0303-175 23  eller anmalan.srfksot@gmail.com Meddela ditt behov av ledsagning vid anmälan.