Kongress 2024

 

 

 

§ 5.

 

Val av mötesfunktionärer

 

 

‌Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen överlämnar härmed förslag till val av mötesfunktionärer. Kongressen föreslås besluta:

 

‌§ 5A. Mötesordförande

att välja tre ordföranden för kongressen.

 

‌§ 5B. Anmälan om sekreterare

att godkänna anmälan om två sekreterare för kongressen.

 

‌§ 5C. Protokolljusterare

att välja två ordinarie justerare samt två ersättare, som jämte kongressordförande justerar protokollet

 

att protokollet ska vara justerat

 

‌§ 5D. Rösträknare

att välja tre rösträknare

 

‌§ 5E. Anmälan om valförrättare

att godkänna kansliets förslag på valförrättare

‌Val av mötesfunktionärer

 

 1. ‌Mötesordförande

  Kansliets förslag är Larry Söder, Bengt Eliasson och X (som idag ännu ej är klar).

   

 2. ‌Anmälan om sekreterare

  Förbundsstyrelsen har utsett Eva Nilsson, rikskansliet, och Anna Balte, SRF Skåne, som sekreterare för kongressen.

   

 3. ‌Protokolljusterare

  Valberedningen kommer ta fram ett förslag på protokolljusterare till kongressen. Det ska vara två protokolljusterare samt ersättare, som jämte ordförande ska justera protokollet.

   

  Protokollet ska vara färdigjusterat 2024-11-30

   

 4. ‌Rösträknare

  Valberedningen kommer ta fram ett förslag på rösträknare till kongressen. Det är tre rösträknare som ska utses.

   

 5. ‌Anmälan om valförrättare

Kansliet kommer att ta fram ett förslag på valförrättare till kongressen.