Synskadades Riksförbund välkomnar förslaget om att införa en
statlig e-legitimation. Vi tror att en statlig e-legitimation har goda
möjligheter till att bidra till att minska det digitala utanförskap som
många synskadade upplever. Bristen på digital inkludering är
speciellt tydlig när det gäller e-tjänster, bland annat eftersom
många synskadade inte kan använda Mobilt BankID.

Dock anser vi att även den privata sektorn, och i synnerhet
banker, ska omfattas av skyldigheten att använda e-legitimationer
som är godkända av staten.

Läs hela remissvaret här.