Betalkortsterminaler med pekskärm, så kallad pin on glass, som enda metod för att ange PIN-kod börjar bli allt vanligare. Det gäller särskilt på restauranger och i mindre butiker där bärbara betalkortsterminaler används och där sedlar och mynt inte godtas som betalningsmedel. Varje vecka kommer klagomål till Synskadades Riksförbund från synskadade konsumenter som inte kan betala.

Läs remissvaret i sin helhet.