Synskadades Riksförbund vill fästa regeringens uppmärksamhet
på brister i socialförsäkringssystemet som försvårar för
synskadade och faktorer som leder till ensamhet och isolering för
äldre med synnedsättning.

Läs skrivelsen i sin helhet här.