Betalkortsterminaler som enbart har pekskärm, så kallad pin on glass, börjar bli allt mer förekommande i samhället. Det gäller i synnerhet på restauranger, i taxibilar och i mindre butiker där flyttbara enheter används. Betalning med kontanter erbjuds som regel inte. Kontanter är också svårhanterliga för många, trots att det skulle kunna utgöra ett alternativ. Till Synskadades Riksförbunds förbundskansli kommer frågor från distrikt och lokalföreningar om hur vi jobbar för att hindra den snabba utvecklingen.

Läs skrivelsen i sin helhet här.