SRF ser positivt på utredningens syfte att se över hur statens ansvar kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i landets skolor. Ett tidigt stöd av hög kvalitet är avgörande för om elever med synnedsättning ska klara skolan på bästa möjliga sätt. Det handlar om tillgång till hjälpmedel, utrustning och personella resurser som inte ska vara beroende av skolans ekonomiska resurser. Eleverna ska också undervisas av behöriga och kunniga lärare. En elev som använder punktskrift ska ha tillgång till undervisning i och på punktskrift av en lärare som har kunskap om det.

Läs remissvaret i sin helhet.