Rör inte biståndsbudgeten för svenska enskilda organisationers bistånd till personer med funktionsnedsättningar Vi i Synskadades Riksförbund, SRF, bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med våra systerorganisationer i Tanzania, Rwanda, Nicaragua, Etiopien, Gambia och Botswana. Det gör vi genom och tillsammans med MyRight (den svenska funktionshindersrörelsens biståndsorganisation).

Läs skrivelsen i sin helhet.