Synskadades Riksförbund har vid flera tillfällen granskat väntetiderna i svensk ögonsjukvård. De generella försämringar i tillgängligheten som beskrivs i betänkandet gäller i allra högsta grad även för ögonvården. Under hela 2010-talet har regionerna blivit allt sämre på att uppfylla vårdgarantin inom detta vårdområde. Våra granskningar har också visat på stora och omotiverade skillnader mellan regionerna.

Läs remissvaret i sin helhet.