Synskadades Riksförbund bifaller utredningens förslag i stort. Vi
vill tillägga följande:

  • Det ska finnas skyldigheter att rapportera tillgänglighetsbrister i valprocessen och i samband med informationen till väljarna i enlighet med utredningens förslag om skyldighet att rapportera säkerhetsbrister.
  • Vi föreslår att valmyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett särskilt informationsmaterial för väljare med synnedsättning, som är anpassat efter målgruppens behov och specifika förutsättningar i samband med röstningen.
  • Beslut behöver skyndsamt tas rörande utredningens förslag om att utveckla de prototyper på hjälpmedel för synskadade som tagits fram. Om blinda ska kunna personrösta med bevarad valhemlighet får det arbetet inte fördröjas.

Läs remissvaret i sin helhet.