Synrehabiliteringen vid Region Västerbotten

Har du en nedsatt synförmåga ska du kontakta ögonmottagningen för en utredning. Om du har rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Tillsammans med dig gör synrehabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

  • ökad kunskap om din syn
  • samtalsstöd
  • utprovning av hjälpmedel
  • hjälp att hitta strategier som underlättar din vardag, utifrån nya förutsättningar
  • information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

Inom synrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. I teamen kan till exempel synpedagog, kurator och optiker ingå.  

Kontakta synrehabiliteringen

 

Lycksele

Skellefteå

Umeå