Ordförande

Marie-Louise Ahlqvist
070-370 54 34
millan.ahlqvist@gmail.com

Vice Ordförande

Ingrid Bergkvist
primaprylar@hotmail.se

Ledamöter

Torbjörn Ruther, kassör
torbjorn@ruther.se

Britt-Inger Karlsson, sekreterare
honsmamma1@hotmail.com

Robert Eklund
robert.eklund@umu.se

Hamid Salimi
afarin07@gmail.com

Per-Erik Markström
070 – 370 90 24

För övriga upplysningar kan du kontakta oss.