Representation i SRF Västerbotten 2021. I nedanstående sam- och brukarråd finns distriktet representerad och vill du att någon fråga ska lyftas är du välkommen att kontakta kansliet så vidarebefordrar vi din fråga till rätt person och råd. Vill du fördjupa dig i något protokoll eller minnesanteckning så kan du också höra av dig till kansliet.

Trafikverket region norr

Sören Lundgren, Robertsfors

Synrehabiliteringens brukarråd

Susanne Boström, Robertsfors.

Monika Svedesjö, Skellefteå.

Thomas Sandström. Umeå.

De Synskadades Vänner (DSV)

Susann Karlsson Boström, Roberstfors

Hamid Salimi, Umeå

 

Utskottet för funktionshindersföreningar (Region Västerbotten)

Kicki Lundmark, Umeå

Ann Lindmark, Umeå