Färdtjänst inom Uppsala Kommun: 018-727 39 00

Ledsagning för resor med Upptåget och ledsagning i Gävle, Tierp och Uppsala. Boka minst 24 timmar innan resans början: 0771-14 14 14 (UL)
 
Ledsagning vid resor med SL-pendeln: 020-120 20 22 (SL)
 
Sjukresor Region Uppsala: 0771-99 90 00 (UL)
 
Syncentralen: 018-611 67 25
 
Synlinjen: 08-39 93 00
 
Talboksservice på Uppsala Stadsbibliotek: 018-72 71 770