Vid SRF Uppsala läns aktiviteter utbetalas reseersättning för billigaste färdsätt vid inlämnande av kvitton och reseräkning. Skriv ut reseräkningen genom att klicka på följande länk: Reseräkning. Eller kontakta kansliet för att få blanketten. Reseräkningen med kvitton och underskrift ska ha inkommit till kansliet inom två månader efter aktiviteten. Skicka den till:
 
SRF Uppsala län
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala