Vi informerar om hur vi som synskadade upplever vårt liv och hur vi kan lösa en del problem i det dagliga livet och även vad som kan göras från vår omgivning för att underlätta och hur vi på ett bättre sätt kunna delta och fungera ute i samhället. Forskning och tekniska hjälpmedel framskrider men med rätt hjälp från vår omgivning blir det ännu bättre. Våra informatörer besöker alla slag av grupper, såsom skolor och alla slag av utbildningar och yrkesgrupper.

Målgruppen får ta del av en teoretisk information, där det finns plats för frågor och en praktisk del som består av att använda sig av fingerad optik (glasögon som föreställer olika slag av synskador) samt prova den vita käppen.

Lektionen/föreläsningen kan vara allt från 45 minuter upp till 1 timme och anpassas till ålder och önskemål. Informationerna är uppskattade och även vi informatörer tycker det är meningsfullt och trevligt arbete.

Informationerna är kostnadsfria. Ring eller maila så diskuterar vi vidare hur vi kan tillfredsställa era önskemål.