lökjlöMötesordförande Tomas Wallén och mötessekreterare Gunilla Thomsson

lkljAvgående ombudsman Wieslaw Wasowski håller tal.

kljlAvgående ombudsman Wieslaw Wasowski tar emot gåvor från förbundet av styrelsens kassör Gunilla Thomsson.

ghjghAvgående styrelseledamot Barbro Säfsten tar emot gåvor från förbundet av ordförande Tomas Wallén.

kjkhhMötesdeltagarna och presidiet.