Presidiet. Från vänster till höger: SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén, halvårsmötets ordförande tillika regionråd för Region Uppsala Vivianne Macdisi samt Bengt Troberg mötessekreterare tillika sekreterare för SRF Uppsala län.
Presidiet. Från vänster till höger: SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén, halvårsmötets ordförande tillika regionråd för Region Uppsala Vivianne Macdisi samt Bengt Troberg mötessekreterare tillika sekreterare för SRF Uppsala län.
Styrelseledamot Amanda Lindberg sitter vid ett bord mellan två dövblindtolkar. I bakgrunden syns andra mötesdeltagare vid andra bord.
Styrelseledamot Amanda Lindberg sitter vid ett bord mellan två dövblindtolkar. I bakgrunden syns andra mötesdeltagare vid andra bord.
Styrelseledamöterna Eva Norén Agell och Ida-Maria Engberg sitter vid ett bord bredvid ledsagare Milena Michalek och ombudsman Wieslaw Wasowski. I bakgrunden syns övriga mötesdeltagare vid olika bord.
Styrelseledamöterna Eva Norén Agell och Ida-Maria Engberg sitter vid ett bord bredvid ledsagare Milena Michalek och ombudsman Wieslaw Wasowski. I bakgrunden syns övriga mötesdeltagare vid olika bord.
Bo Östen Svensson ordförande för SRF Uppsala-Knivsta sitter vid ett bord och pratar i en mikrofon. I bakgrunden syns andra mötesdeltagare vid olika bord.
Bo Östen Svensson ordförande för SRF Uppsala-Knivsta sitter vid ett bord och pratar i en mikrofon. I bakgrunden syns andra mötesdeltagare vid olika bord.
SRF Östhammars ordförande Pia-Maria Hammarling står bredvid en högtalare och håller i ett glas vatten.
SRF Östhammars ordförande Pia-Maria Hammarling står bredvid en högtalare och håller i ett glas vatten.
Styrelseledamot Ann-Kristina Andersson, SRF Enköpings ordförande Arne Sundwall och flera andra sitter vid bord och lyssnar på presidiet.
Styrelseledamot Ann-Kristina Andersson, SRF Enköpings ordförande Arne Sundwall och flera andra sitter vid bord och lyssnar på presidiet.
SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén håller i en chokladask som han är på väg att lämna över till mötesordförande Vivianne Macdisi.
SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén håller i en chokladask som han är på väg att lämna över till mötesordförande Vivianne Macdisi.