SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén sitter bredvid årsmötets ordförande, riksdagsledamot Lina Nordquist (L) och lyssnar på årsmötets sekreterare Gunilla Thomsson som står och pratar i en mikrofon. Gruppledsagare Lotta Granér står en bit bort och tittar på.

SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén sitter bredvid årsmötets ordförande, riksdagsledamot Lina Nordquist (L) och lyssnar på årsmötets sekreterare Gunilla Thomsson som står och pratar i en mikrofon. Gruppledsagare Lotta Granér står en bit bort och tittar på.

Ombuden sitter vid bord och lyssnar på presidiet.
Ombuden sitter vid bord och lyssnar på presidiet.
Hyra Tahiraj från Länsstyrelsen berättar om regeringens funktionshinderspolitik.
Hyra Tahiraj från Länsstyrelsen berättar om regeringens funktionshinderspolitik.
SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén sitter och pratar i en mikrofon bredvid årsmötets ordförande, riksdagsledamot Lina Nordquist (L).
SRF Uppsala läns ordförande Tomas Wallén sitter och pratar i en mikrofon bredvid årsmötets ordförande, riksdagsledamot Lina Nordquist (L).
Tidigare ordförande för Riksförbundet, Håkan Thomsson, sitter vid ett bord tillsammans med SRF Uppsala läns ombudsman Wieslaw Wasowski och lyssnar på presidiet.
Tidigare ordförande för Riksförbundet, Håkan Thomsson, sitter vid ett bord tillsammans med SRF Uppsala läns ombudsman Wieslaw Wasowski och lyssnar på presidiet.