SRF Uppsala län 85-årsjubilieum 2022. Fyra tidigare och en nuvarande ordförande.
Fyra tidigare och en nuvarande ordförande för SRF Uppsala län står uppradade klädda i festkläder. Från vänster till höger: Håkan Thomsson (ordförande 1996-2002), Gunilla Thomsson (ordförande 2013-2019), Bo Östen Svensson (ordförande 1977-1978 samt 1991-1996), Solweig (Solan) Lundkvist (ordförande 2002-2013) samt Tomas Wallén (nuvarande ordförande från 2019).
Christina Lundgren, ordförande för SRF Gävleborg talar på jubileumsfesten. Tomas Wallén står bredvid och lyssnar.
Christina Lundgren, ordförande för SRF Gävleborg talar på jubileumsfesten. Tomas Wallén står bredvid och lyssnar.