Vi ordnar träffar med olika innehåll, b.la. med representanter från Uppsala kommun - Färdtjänstansvariga, Biståndshandläggare med flera.

Studiecirklar, tematräffar och kulturarrangemang.
Även ett och annat studiebesök brukar vi göra.

En studiecirkel om ett aktuellt landskap läses under två terminer - som sedan avslutas med en subventionerad resa till det aktuella landskapet.

Plusgiro: 54 34 47 - 7

Tack för din gåva!

Vill du lämna en minnesgåva som går till vår lokala förening SRF Uppsala-Knivsta, kontakta kansliet via telefon eller e-post så ordnar vi det.

Kontakta oss om du vill veta mer:
Pia-Maria telefon: 018-56 09 21
Linda telefon: 018-56 09 22
E-post: uppsala.knivsta@srf.nu