Inbjudan till syntolkad visning på Uppsala Konstmuseum!

Den 17 april kl 13-14 är vi välkomna till Uppsala Konstmuseum för att få del av syntolkad utställning – Border Memory.

Vi träffas vid receptionen kl 12.45 och efter visningen kan de som så önskar stanna kvar och fika på Slottskaféet och prata om det vi sett och hört.

Visningen är kostnadsfri men det vi vill fika betalar var och en.

Anmälan krävs och görs senast 15 april. Anmäl då också om du vill fika på Slottskaféet.

Vad får vi se?

Zhanna Kadyrova – Border Memory

Med utställningen Border Memory genomför den ukrainska konstnären Zhanna Kadyrova sin första separatutställning i Sverige. Genom storskaliga installationer, video och teckningar skildrar hon det ukrainska folkets verklighet sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022.

Zhanna Kadyrova är född 1981 i Brovary i Kiev-regionen i Ukraina och bor och arbetar i Kiev. Sedan Rysslands fullskaliga invasion har hennes konst helt fokuserat på kriget. Förstörelsen, flykten, sårbarheten, men också glappet mellan att vara i krigshärden och följa händelserna på tryggt avstånd.

Upprinnelsen till kriget ägde rum 2014, med annekteringen av Krim och ockupationen av Donbas, men det är också ett upprepat historiskt mönster av rysk imperialism. I närmandet av detta pågående trauma låter Kadyrova infrastruktur – ramverket för vårt samhälle av vägar, hus och barriärer – berätta om krigets fasor och sårighet. En sönderskjuten plåt eller granatens sår i asfalten vittnar om det humanitära lidandet och försöken att utplåna en nation.

Just nu befinner sig kriget i en tärande fas där den nötande skyttegravslinjen flyttar sig några meter österut eller västerut. I utställningen Border Memory frågar sig Kadyrova vad försvaret av nationalstaten betyder på ett djupare plan. Har en gräns ett minne? Och hur kan vi förstå de gränslinjer som upplösts och flyttats genom århundraden?

 

Anmälan om deltagande görs som vanligt till Uppsala.lan@srf.nu eller telefon 018-56 09 24. Senast 15 april.

Lokalerna är anpassade även för rullstolar.

Väl mött på Uppsala Konstmuseum, Uppsala Slott

Drottning Kristinas Väg 1 E

Den 17 april kl 12.45.

 

Fritidsgruppen