Brukarråd om ofrivillig ensamhet

Kom till vårt öppna brukarråd som denna gång har temat: hur gör vi för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering?

Brukarrådet är ett samverkansorgan mellan SRF Uppsala län och regionens syncentral där vi har möjlighet att diskutera frågeställningar som på olika sätt är angelägna för oss med synnedsättning.

Två gånger varje år anordnas ett brukarrådsmöte som är öppet för alla medlemmar och nu har det alltså blivit dags att bjuda in er alla till ett sådant möte.

Förutom oss från SRF så kommer kurator från syncentralen medverka och ge information om olika sociala aktiviteter och initiativ som finns runtom i länet. Vi kommer också få möjlighet att diskutera och utbyta tankar om hur man kan motverka ensamhet och social isolering, något som är ett stort problem i vårt samhälle idag, inte minst bland äldre och bland personer med funktionsnedsättning.

Datum: 8 februari 2024

Tid: 14:00-16:00

Plats: Kungsgatan 62, Uppsala, i "Storan" 5 tr

Anmäl dig till: uppsala.lan@srf.nu eller via telefon 018 56 09 24, senast 2 februari.

Kaffe och fikabröd kommer att serveras så meddela när du anmäler dig om du har några kostavvikelser.

Mer information kommer att sändas ut senare.

Med vänliga hälsningar

Syncentralen region Uppsala och SRF Uppsala län