SRF Strängnäs är en aktiv lokalförening med drygt 40 medlemmar.
Vi håller en medlemsträff varje månad som oftast har ett tema och ibland inbjudna gäster.
Vi vill erbjuda våra medlemmar ett varierat utbud i form av viktig information och tips i synskaderelaterade frågor men också underhållning, förströelse och trevligt umgänge.