Meny

Bidragsändamål
Bidrag kan sökas för många olika insatser och åtgärder som utifrån stiftelsernas ändamål syftar till att förbättra situationen för behövande synskadade, till exempel läger för barn/ungdom, tandvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, fritidsaktiviteter och utbildning samt även ekonomiska bidrag.
Stiftelsen bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövade.

För mer information om när du kan ansöka, regler mm. kontakta SRF Skaraborgs kansli Telefon: 0511-34 79 70 eller e-post: skaraborg@srf.nu