SRF Tidaholm Mullsjö Habo är vilande.
Fr.o.m. 2022 finns föreningen 
under SRF Skaraborgs Distrikt.

Tel: 0511 - 34 79 70
E-post: skaraborg@srf.nu
Org.nr:869000-6690
Postgiro: 13 67 99-4