Meny

SRF Hjo-Tibro-Karlsborg
är en lokalavdelning inom SRF, som arbetar för att förbättra livskvaliteten för synskadade personer i regionen. Organisationen erbjuder stöd och gemenskap för individer med synnedsättning och deras anhöriga, samt arbetar för att öka medvetenheten i samhället om de utmaningar som synskadade möter dagligen. Genom att arrangera olika aktiviteter och evenemang skapar SRF Hjo-Tibro-Karlsborg möjligheter för medlemmarna att träffas, utbyta erfarenheter och delta i sociala och kulturella aktiviteter.

I styrelsen ingår följande:
Ordförande Kjell Karlsson, vice ordf. Gunvor Olsson, ekonomi Britt Marie Karlsson, sekreterare Rune Eriksson, ledamot Alf Hildingsson, suppleant Kerstin Dahlqvist.  

Gå till kalendarium