Meny
Kalendarium 

Välkommen till
SRF, Synskadades Riksförbund, Falköping
SRF Falköping är en organisation för synskadade personer.
Tillsammans värnar vi tanken om alla människors lika värde och hävdar synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Föreningens mål är att skapa social gemenskap och stödja varandra så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund
är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Seende personer kan också vara medlemmar i organisationen. Då som stödjande medlemmar.

Lokalföreningen
är en del av Synskadades Riksförbund och
omfattar Falköpings kommun. Föreningen ingår i SRF
Skaraborg och som medlem i lokalföreningen får du även del av SRF Skaraborgs verksamhet. Vi är ca 80 medlemmar, synskadade och stödjande. SRF Falköping firar 50 år 2024.

Styrelsen består av
ordförande Lennart Häger, vice ordförande Britt Artursson, kassör Margareta Ahlberg, sekreterare Kent Mossby, vice sekreterare Rikard Persson
samt övriga ledamöter Margit Sand och Hans-Göran Johnsson.

Målet med vår verksamhet
är att förbättra situationen för synskadade människor. Det handlar om att underlätta möjligheten att träffa andra personer med synnedsättning och därmed kunna utbyta erfarenheter med synskadade i samma eller liknande situation. Vi informerar om rättigheter och möjligheter för den som ser dåligt. Vi arrangerar aktiviteter som ofta är subventionerade och endast vänder sig till våra medlemmar.

Ett annat uppdrag
för föreningen är att göra oss kända hos allmänheten och att sprida kunskap om hur det är att leva med en synnedsättning. Utåtriktad verksamhet
För andra året i rad planerar vi att finnas med på nationaldagsfirandet i Plantis, som brukar ordnas av Falköpings kommun, varje år. Vi planerar även att delta i den julparad som Falköpings kommun med start 2023 inledde och som är tänkt att bli en återkommande aktivitet i
Falköping. Båda aktiviteterna är viktiga för att göra oss mer kända hos allmänheten och att sprida kunskap om hur det är att ha en synskada. 

Medlemsverksamhet
Vi skickar personliga inbjudningar inför alla våra
medlemsaktiviteter. För att se kommande aktiviteter kan du
klicka på kalendern. Vilket du gör här