SRF Skaraborg är en regional

del av Synskadades Riksförbund (SRF), en organisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med synnedsättning i Sverige.


SRF Skaraborgs lokalföreningar

spelar en central roll i detta arbete genom att erbjuda stöd och aktiviteter för medlemmar på en mer lokal nivå. Genom att anordna möten, sociala sammankomster och utbildningar bidrar lokalföreningarna till att skapa en gemenskap där medlemmar kan utbyta erfarenheter och få hjälp med de utmaningar de ställs inför.