Den 14 augusti har vi i samarbete med SRF
Falköping en resa runt Vätten. Resan är kostnadsfri, och anmälan görs till Anders och Margit.