Styrelsen SRF Skaraborg
Anita Andersson Ordförande (AU)
Claes-Göran Johansson vice ordförande (AU)
Kjell Karlsson Sekreterare (AU)
Helena Melin Vice sekreterare
Kristina Adolfsson
Lennart Häger
Gunilla Johansson

Valberedning
Bo Nilsson
Ingela Olsson

Föreningsrevisor
Berit Jildenhed
Margareta Greneheim

Ledamöter Ledsagarservice
Britt Artursson
Helena Melin
Liselotte ”Lisa” Eriksson

Ledamöter Rekreation & Kultur
Viveka Rapp (sammankallande) 070-622 30 47
Claes-Göran Johansson
Maria Andersson
Ulf Leijon
Inger Wahlqvist
Gunilla Johansson

Brukarråd syncentralen Skövde
Claes-Göran Johansson
Britt Artursson
Lennart Häger

Brukarråd synverksamheten regionalt
Claes-Göran Johansson
Britt Artursson

Beredningsutskott
Helena Melin
Anders Josby

Ledarhundsgruppen
Berit Jildenhed (sammankallande) 070-759 36 04
Kristina Adolfsson

Talbok Tidskrift Kommitté
Britt Artursson (sammankallande) 070-653 59 10
Gunilla Johansson

Kontaktombud NPF
Ingela Olsson mobil: 073-036 02 15

Organisationsrådet
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson (ersättare)

Synskadades Stiftelse
Steve Karlsson 070-939 07 06
Anita Andersson
Claes-Göran Johansson

Poppis
Britt Artursson
Agneta Lindblom

Funktionsrätt Skaraborg
Ombud ordförande grupp
Britt Artursson

Ombud till Trafikgruppen
Britt Artursson
Kristina Adolfsson

Ombud till samgruppen
Helena Melin
Britt Artursson

Ombud skolgrupp
Kristina Adolfsson

Vård och utvecklingsgrupp
Ingen vald ledamot

Nominering funktionssätt Skaraborg styrelse
Kristina Adolfsson