Meny

SRF Skaraborgs Tidning,
även känd som SKB Nytt, är en viktig informationskälla som produceras av Synskadades Riksförbund (SRF) i Skaraborg. Denna tidning riktar sig främst till personer med synnedsättning och deras anhöriga, men även till andra intresserade som vill hålla sig uppdaterade om vad som händer inom SRF och den synskadades värld.
Tidningen innehåller en mängd olika artiklar och inslag, allt från nyheter och reportage till personliga berättelser och tips för att underlätta vardagen för personer med synnedsättning. 
Ansvarig utgivare för SKB Nytt är SRF Skaraborgs ordförande. Detta innebär att ordföranden har det yttersta ansvaret för innehållet i tidningen och ser till att det som publiceras följer både juridiska och etiska riktlinjer. Genom denna tidning arbetar SRF Skaraborg aktivt för att förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning.

Tidningen
är en viktig informationskälla som utkommer fyra gånger per år. För medlemmar är det glädjande att tidningen erbjuds i flera olika format för att tillgodose olika behov och förutsättningar. På hemsidan finns tidningen dock endast i PDF-format, vilket kan innebära utmaningar för dem som använder skärmläsare. PDF-formatet kan ibland vara svårt att navigera för skärmläsare, vilket kan göra det svårt att ta del av innehållet fullt ut.

Återgå till tidningarna