Meny
SRF Skaraborgs intressepolitiska arbete
Synskadades riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att vi inte är bundna till något politiskt parti utan bedriver vårt påverkansarbete gentemot den eller dem som kan göra skillnad.
SRF Skaraborg har en anställd ombudsman som har till uppgift att arbeta för att förbättra livssituationen för synskadade personer. Frågor som alltid är aktuella är habilitering/rehabilitering, arbetsmarknad, färdtjänst
och ledsagning.