Ordförande och kontaktperson för föreningen


Camilla Weststrand Söderholtz
Mobil: 073-532 21 79
E-post: dyke_82@hotmail.com

Postadress
Synskadades Riksförbund Örebro län
Sydnärke
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO