Ordförande och kontaktperson för föreningen


Martin Östlund
Mobil: 070-574 30 85
E-post: mm4625@outlook.com

Postadress
Synskadades Riksförbund Örebro län
Sydnärke
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO