Styrelse


Ordförande

Dan Wakman
Telefon: 076-767 61 71
E-post: dan.wak70@gmail.com

Vice ordförande
Chivan Omar
Telefon: 076-173 52 52
E-post: chivan.omar@gmail.com

Sekreterare
Sandra Johansson
Telefon: 070-370 14 36
E-post: tjernberg82@hotmail.com

Kassör adjungerande
Charlotte Åkerlind
Telefon: 0760-05 67 58
E-post: charlotte.akerlind@srf.nu

Ledamot
Anders Eng
Telefon:019-12 50 27
E-post: anders.eng53@outlook.com

Ledamot
Agneta Elfving
Telefon: 070-752 59 18
E-post: agneta.elfving@gmail.com

Ledamot
Anna-Lena Rosqvisto
Telefon: 070-334 50 69
E-post: a88.rosqvist@hotmail.se

Ledamot
Kai Marjeta
Telefon: 073-545 32 81
E-post: kpam73@gmail.com


Valberedning


Ove Nilsson (sammankallande)
0760-58 67 74
E-post: ovenilsson0526@gmail.com

Fredrik Sterner
0760-63 55 66
E-post f.sterner8@gmail.com

Arbets-ledare / uppdrag i styrelsen


Arbetsledare kansli
Agneta Elfving
Telefon: 070-752 59 18
E-post: agneta.elfving@gmail.com

Chivan Omar
Telefon: 076-173 52 52
E-post: chivan.omar@gmail.com

Kontaktperson mot ABF


Margareta Rydemalm
Telefon: 070-665 66 89
E-postadress: m.rydemalm@gmail.com