Ordförande och kontaktperson för föreningen


Kristina Johansson
Telefon: 070-66 06 981
E-post: kristina.jo@telia.com


Postadress
Synskadades Riksförbund
Karlskoga Degerfors
c/o Johansson
Nya Brogatan 2
693 35 Degerfors