Ordförande och kontaktperson för föreningen


Chivan Omar
Telefon: 076-173 52 52
E-post: chivan.omar@gmail.com

Postadress
Synskadades Riksförbund Örebro län
Bergslagen
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO