Vad med och påverka!

Är du medlem i någon av lokalföreningarna inom SRF Örebro läns distrikt har du möjlighet att inkomma med frågor samt lämna synpunkter och förslag som rör synskadades situation i samhället. Du kan till exempel komma med förslag på vad styrelsen kan arbeta med eller ge förslag och komma med idéer på aktiviteter som vi kan arrangera för medlemmar.

Tveka inte utan gör din röst hörd redan idag!

Välkommen in med din fråga, förslag eller idé.

Styrelsemöte
Onsdag den 4 december
Klockan 16.30 – 20.00
Konferensrum A, en trappa upp
Mellringevägen 120 B, Örebro

Du når styrelsen via SRF Örebro läns kanslis e-postadress orebro.lan@srf.nu eller telefon 076 - 005 39 96, måndag till torsdag mellan klockan 9.00 - 12.00, fredag stängt,