Besök från Görsköj och Biblioteket. Kaffe 40 kr.

Fredagen den 17 november kl. 14.00 på Nickkällan

Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina 070-66 06 981

senast den 13 november.