Temadag för dig som ser och/eller hör dåligt

Föreläsningar, visning av hjälpmedel samt tips på smarta lösningar i din vardag.

Föreläsningarna skrivtolkas och teckenspråkstolkas.

Måndag 12 februari 2024 kl. 9:30-15:00

Plats: Propellervägen 14, Örebro, Audiologiska mottagningens lokaler.  Ingång 4 (Ladugårdsängen, bakom Ängens vårdcentral)

9:30-10:00 Mässan med utställare öppnar.

10:00-11:00 Hur synen påverkas av åldrandet. Niklas Karlsson,        Överläkare, Ögonkliniken

11:15-12:00 Hur hörseln påverkas av åldrandet. Alessandro Castiglione, Överläkare Audiologiska kliniken

12:00-13:00 Mässa med utställare. Enklare förtäring finns att köpa.

13:00-13:30 Att klara kommunikation - strategier och hjälpmedel.  Åsa Skagerstrand, audionom och med.Dr

13:30-14:00 Prova-på-balanspass. Julia Tivemark, Aktivitetssamordnare Örebro kommun

14:00-14:30 Att klara vardagen med synnedsättning – strategier och hjälpmedel. Katarina Corlin, Arbetsterapeut Syncentralen

14:30-15:00 Mässa med utställare.

Förfrågningar: synhorsel@orebro.se