KALLELSE - ÅRSMÖTE

Till årsmöte för SRF Sydnärke.

Tid:       lördag 24 februari 2024 klockan 10.00 -12.00
Plats:   Sjöängen, Drottning Kristinas väg 2, Askersund

Vi bjuder på smörgåstårta efter förhandlingarna.

OBS!
Vi vill ha din anmälan senast tisdag 13 februari till Charlotte telefon 076 005 67 58

Handlingarna delas ut vid årsmötet. Vill du ha dem i förväg så hör av dej till kansliet 076 005 39 96

Varmt välkommen till årsmötet