KALLELSE - ÅRSMÖTE

Du kallas till SRF Örebro Kommuns årsmöte.

Datum:  Torsdag den 14 mars 2024
Tid: 16.30- 18.30
Lokal:    Föreningarnas hus, Slottsgatan 13

Vi startar med fika och går sedan till förhandlingarna.

Årsmöteshandlingar delas ut på årsmötet. Vill ni ha dem innan mötet så tala om det när du anmäler dig.

För att kansliet skall hinna med utskrivning av röstlängd samt göra beställning av förtäring, måste du anmäla dig på telefon 076 005 67 58 senast 7 mars.

Du hälsas hjärtligt VÄLKOMMEN!
Styrelsen