Samtalsträffar för synskadade
Med början den 6 september kl. 14.00 på Nickkällan.  SRF bjuder på kaffe. Vi pratar om våra problem och delar med oss av tips och idéer i vardagen. Även anhöriga är välkomna.

Anmälan till Kristina 070-66 06 981 senast den 2 september. VÄLKOMMEN hälsar styrelsen