Den 18 juni kraftsamlar vi för att protestera mot att regionen vill höja avgifterna för färdtjänst och sjukresor.

Det är viktigt att vi står upp för vår rätt till ett delaktigt och socialt liv.

Därför är det också viktigt att just du kommer och visar ditt missnöje mot det förslag som finns på regionfullmäktiges bord som innebär att höja avgifterna för färdtjänst och sjukresor med 15 procent.

Vi kommer att hålla till vid Rådhuset, Stortorget i Örebro.

När du beställer färdtjänst så anger du rådhuset, Drottninggatan.

Vi hoppas att så många som möjligt dyker upp och visar att vi, tillsammans med övriga funktionshinderföreningar som medverkar, är ett motstånd att räkna med.

Vi startar tisdagen den 18 juni kl 08:30 och avslutar kl 13:00 så det är möjligt att komma någon gång under den tiden.

Har du frågor? Kontakta Roger Alexanderson, ombudsman tel 076 005 74 49.

Väl mött på Stortorget i Örebro i kampen för ett nej till avgiftshöjningen!

Hälsar

Intressepolitiska arbetsgruppen, Synskadades riksförbund Örebro län
Genom
Roger Alexanderson, ombudsman