Fredagen den 24 maj kl. 14.00 på Nickkällan.
Spel 30 kr/bricka. Kaffe 40 kr.
Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina
070-66 06 981 senast den 20 maj.