Möte för daglediga

Temat för detta möte är SRF och äldrefrågan

medverkar gör Anita Svenningsson från förbundsstyrelsen via storbildsskärm
mötet kommer att vara tisdag den 2 april klockan 14 – 16
på Brukarhuset, Leif Eriksson-rummet , Mellringevägen 120C Örebro i                 

Anmälan: kansliet senast tisdag 26 mars
Telefon 0760-05 39 96   eller via e-post: orebro.lan@srf.nu