Synskadades Stiftelse i Örebro läns uppdrag är att förvalta det kapital som har skänkts via gåvor och testamenten och följa med stadgar och stiftelselagens bestämmelser att ge stöd för verksamhet och bidrag till synskadade i Örebro län.

Bidrag kan avse olika former av stöd som exempel läger för barn/ungdom, tandvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, fritidsaktiviteter och utbildnin eller dylikt.

Stiftelsen prövar bidragsansökningar fyra gånger om året. Stiftelsen beviljar inte bidrag för redan gjorda inköp eller aktivitet. Till alla ansökningar ska slutskattsedel från Skatteverket bifogas, även för make/maka/samb.
Man kan bara ansöka en gång inom en tre års period

Beslut om bidrag fattas av styrelsen för Synskadades Stiftelse i Örebro län och sökanden meddelas beslutet så fort beslutet har tagits.
Beslutet kan inte överklagas

Ansökan görs på en särskild blankett som kan laddas ned här på hemsidan eller kan man beställa blankett från Synskadades Riksförbund Örebro läns kansli på e-post orebro.lan@srf.nu eller på telefon 0 076-005 39 96 mellan 9.00 - 12.00 måndag-torsdag, fredagar stängt

 

Ansökan skickas till:

Synskadades Stiftelse i Örebro län
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO


ANSÖKNINGSBLANKET
Kommer snart upp här

Stiftelsen Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län där stiftelsen Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län förvaltas beslutade på årsmötet den 23 mars 2021 att verksamhet och tillgång ska överlåtas till Synskadades Stiftelse i Örebro län. Det innebär att Synskadades Stiftelse i Örebro län åtar sig Arbetsnämndens för synskadade i Örebro läns uppdrag att följa nämndens ändamål och syfte. Att på olika sätt stödja synskadade i Örebro län.

SRF Riks stiftelse


Är man intreserad att söka bidrag från SRF Riks stiftelseverksamhet ”bidrag till enskilda synskadade personer” har nu flyttats till Iris Förvaltning.
Det gäller även utbildningsstipendier och bidrag för att vara på Almåsa Havshotell under rekreationsperioderna.

Kontaktuppgifter till Iris Förvaltning när det gäller ansökan om bidrag

Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2
E-post: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se
Hemsida: www.irisforvaltning.se

Länk för information om att söka bidra ur stiftelsen.
https://www.irisforvaltning.se/bidrag/