I början av 90-talet bildades det en RP-grupp i Örebro med initiativ av Ingrid Ström som arbetade på Syncentralen i Örebro.

Tanken var att de som fått diagnosen RP (Retinitis Pigmentosa - en näthinnesjukdom) skulle få möjlighet att lära känna fler med RP och byta erfarenheter och tips med varandra.

RP Grupp har varit aktiv under alla år sedan starten, ibland tätare och ibland lite glest träffar.

RP Gruppen består i dag av ett 15-tal medlemmar som genomför studiecirklar, gör studiebesök, anordnar träffar några gånger per år hemma hos varandra där man pratar, ger varandra tips i vardagen, något gott, dessa träffar har varit till stor glädje.

Många erfarenheter har delats under åren men en viktig del har varit att ta väl hand om de nya personer som har fått diagnosen RP och som har tillkommit i gruppen.

Intresserad och frågor


Är du intresserad eller har någon fråga om RP Gruppens verksamhet. Kontakta Inger Gustafsson på telefon 0702 - 41 25 85, e-post in.gustafsson@telia.com eller SRF Örebro läns kansli på telefon 076-005 39 96 mellan 9.00 - 12.00 måndag-torsdag, fredag ​​stängt, eller på e-post orebro.lan@srf.nu