1. Att förmå region Kronoberg att förbättra utbildningen gällande skärmläsningsverktyg för smarta telefoner och datorer

2. Att tillse att personlig service samt inloggning på 1177 kompletterar användandet av inregistreringsterminaler vid vårdcentraler och liknande verksamheter.

3. Att tillse att Länsstyrelsen Kronoberg tar fram en strategi för säkerhet för personer med exempelvis synnedsättning vid ”krissituationer”.

4. Att tillsammans med lokalföreningarna motverka nedrustningen av hemtjänsten och andra kommunala tjänster

5. Att stoppa försämrade förutsättningar för de personer som har eller söker färdtjänst